ANUAL CELEBRATIONS


Company Day, Sport Day,… là những hoạt động thường niên của các doanh nghiệp để tạo nên  1 một văn hóa doanh nghiệp.