CONFERENCE – MEETING

Những cuộc hội nghị, meeting, không còn đơn thuần chỉ ngồi nghe, viết. Mà nó đã được nâng lên một tầm cao mới với nhiều ý tưởng đầy mới lạ để tạo nên hiệu quả của người tổ chức.