FAMILY DAY

FAMILY DAY càng ngày được các tổ chức doanh nghiệp ưa thích đưa vào trong chuỗi xâu dựng văn hóa doanh nghiệp. IPTM tự tin luôn mang đến nhiều concept đầy thú vị cho mỗi yêu cầu của khách hàng.