About


Xin chào! Chúng tôi là IPTM TeamBuilding & Events

Trụ sở chính IPTM được đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Được thành lập từ 2008, với hoạt động tổ chức Teambuilding  Event cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hơn 11 năm qua, với hơn 1000 sự kiện, IPTM hân hạnh tổ chức cho hơn 100 khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia kinh doanh tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam. Với các hoạt động kinh doanh cốt lỗi được Ban Lãnh Đạo vạch ra từ khi thành lập đã được các thể hệ nhân sự cải tiến, sang tạo và chuyên môn hóa 1 cách chuyên nghiệp nhất để mang đến cho khách hàng những chương trình Teambuilding và Events đầy sáng tạo và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.