LAUNCHING

 

Những chương trình ra mắt các dịch vụ, sản phẩm được IPTM tiếp nhận và đề xuất các ý tưởng và chương trình thực hiện đầy sáng tạo và chi tiết.